1.056 cuộc tấn công mạng vào hệ thống thông tin tại Việt Nam

Thời báo ngày nay

Theo tin từ Cục An toàn thông tin (thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông), trong tháng 4-2020, hệ thống giám sát an toàn không gian mạng quốc gia đã ghi nhận 203 cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam dẫn đến sự cố.

Trong đó, có 43 cuộc tấn công lừa đảo (Phishing), 89 cuộc tấn công thay đổi giao diện (Deface) và 71 cuộc tấn công cài mã độc (Malware).

So sánh với các tháng trước đó thì số cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam dẫn đến sự cố trong tháng 4-2020 giảm 28% so với tháng 3-2020 và giảm 68,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong 4 tháng đầu năm 2020, hệ thống của Cục An toàn thông tin cũng đã ghi nhận tổng cộng 1.056 cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam dẫn đến sự cố, gồm 553 cuộc Phishing, 280 cuộc Deface, 223 cuộc Malware, giảm 51,4% với cùng kỳ năm 2019.

Châu Anh/ HNMO