Cả 2 đại hội đồng cổ đông Eximbank đều bất thành

Thời báo ngày nay

Sáng 30-6, phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên của Eximbank (HoSE: EIB) lại bất thành do không đủ điều kiện về số lượng cổ phần tham dự.

Ông Trần Ngọc Dũng, Trưởng ban kiểm soát Eximbank, cho biết, có 133 cổ đông đại diện tham dự đại hội, tương đương khoảng 215,6 triệu cổ phần, chiếm 17,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong khi theo quy định, yêu cầu tối thiểu là 65%. 

Chiều cùng ngày, Eximbank cũng đã tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường, tuy nhiên, chỉ có 129 cổ đông đến tham dự, đại diện cho hơn 638 triệu cổ phần, tương đương với 51,92% số cổ phiếu có quyền biểu quyết, vẫn chưa đủ điều kiện để tiến hành họp ĐHĐCĐ bất thường.  

Theo SGGPO