Dịch COVID 19 ở Bà Rịa-Vũng Tàu có chiều hướng tăng nhưng vẫn trong tầm kiểm soát

TPO - Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu hạn chế các hoạt động tập trung đông người không cần thiết; đánh giá mức độ nguy cơ, điều chỉnh tăng cấp độ dịch; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng chống dịch.

Bà Rịa-Vũng Tàu xây dựng quy trình ứng phó với biến chủng Omicron
Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ thanh tra việc mua sắm sinh phẩm, đấu thầu thiết bị y tế
Bà Rịa-Vũng Tàu xây dựng kịch bản ứng phó với dịch COVID-19
Dịch COVID-19 ở Bà Rịa-Vũng Tàu cơ bản được kiểm soát
Dịch COVID-19 ở Bà Rịa-Vũng Tàu cơ bản được kiểm soát