Diễn đàn kinh tế TPHCM 2019 chủ đề “Phát triển TP.HCM thành Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế”

Thời báo ngày nay

Diễn đàn kinh tế TP.HCM năm 2019 (HEF 2019) dự kiến được diễn ra từ ngày 18 - 19/10, tại TP.HCM. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi chương trình Diễn đàn kinh tế thành phố tổ chức định kỳ hàng năm với hơn 800 đại biểu sẽ tham dự.

Diễn đàn với chủ đề  “Phát triển TPHCM thành Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế” nhằm mục tiêu tiếp nhận các ý kiến đóng góp của các chuyên gia trong nước và quốc tế trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội của TP nói chung; các đề án, mục tiêu, chương trình trọng điểm của TP nói riêng. 
Đặc biệt, Diễn đàn nhằm góp phần định hướng, xây dựng đề án phát triển TPHCM trở thành Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế. Nghiên cứu, làm rõ các nội dung: Hiện trạng và lộ trình thực hiện; bài học kinh nghiệm từ các Trung tâm tài chính thế giới; Hệ sinh thái cho sự phát triển của một trung tâm tài chính quốc tế; Định hướng Chính sách quốc gia và vai trò của chính quyền TP để xây dựng TPHCM trở thành Trung tâm Tài chính khu vực và quốc tế…
Diễn đàn dự kiến sẽ có 800 đại biểu là lãnh đạo Chính phủ, bộ ngành trung ương, cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh đạo Ngân hàng thế giới; các định chế tài chính quốc tế như IMF, IFC, ADB… các chuyên gia trong và ngoài nước.
Hoàng Diệu