EVNNPC đóng điện 11 công trình trong tháng 7-2019

Thời báo ngày nay

Ngày 12-8, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) thông tin, trong tháng 7-2019, EVNNPC đã bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố miền Bắc.

Đặc biệt, EVNNPC đã nỗ lực bảo đảm cung ứng điện phục vụ nhân dân trong đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng cuối tháng 6 và đầu tháng 7 vừa qua.

Sản lượng điện thương phẩm tháng 7-2019 đạt 6,659 tỷ kWh, tăng 10,84% so với cùng kỳ năm 2018. Tổn thất điện năng toàn Tổng công ty ước đạt 5,29%, lũy kế 7 tháng đạt 5,17%, thấp hơn 0,05% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong tháng 7-2019, EVNNPC đã thực hiện đóng điện 11 công trình, khởi công 1 công trình đường dây và trạm biến áp 110kV Đại Đồng - Hoàn Sơn (Bắc Ninh) cùng nhiều công trình lưới điện trung hạ thế, góp phần nâng cao năng lực lưới điện và độ tin cậy cung cấp điện...

Cũng trong tháng qua, EVNNPC đã chính thức thay đổi từ cơ cấu tổ chức quản lý Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên chuyên trách sang mô hình có Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc và Kiểm soát viên chuyên trách.

Với mô hình quản lý mới, chức năng quản lý của Chủ tịch Hội đồng thành viên và chức năng điều hành của Tổng Giám đốc được tách bạch, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý công việc, bảo đảm kịp thời, đúng chức năng và phát huy được sức mạnh trí tuệ tập thể.

Thanh Hải/ HNMO