Giá trị xuất, nhập khẩu lâm sản tháng 4 đạt gần 920 triệu USD

Thời báo ngày nay

Theo số liệu từ Bộ NN&PTNT, giá trị xuất khẩu lâm sản tháng 4/2020 ước đạt 684,2 triệu USD, giảm 24,7% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó: gỗ và sản phẩm gỗ 647 triệu USD, giảm 24,8%; lâm sản ngoài gỗ đạt 37,2 triệu USD, giảm 21,7%.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2020, giá trị xuất khẩu lâm sản ước đạt 3,453 tỷ USD, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó, gỗ và sản phẩm gỗ đạt 3,245 tỷ USD, tăng 3,41%, lâm sản ngoài gỗ 207,6 triệu USD, tăng 14,3%.

Giá trị xuất, nhập khẩu lâm sản tháng 4 đạt gần 920 triệu USD - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Các thị trường xuất khẩu gỗ và lâm sản chính (gồm: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, EU và Hàn Quốc) chiếm 84,5% tổng giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản.

Giá trị nhập khẩu gỗ và lâm sản tháng 4/2020 ước đạt 235,7 triệu USD, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2019. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2020 ước đạt 765,8 triệu USD, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Các thị trường nhập khẩu gỗ và lâm sản chính là: Trung Quốc, Hoa Kỳ, Cameroon, Thái Lan, Chi Lê, chiếm khoảng 58,5% tổng giá trị gỗ và lâm sản nhập khẩu.

Vân Khánh/ DSO