Giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài mới đạt 21,64%

Thời báo ngày nay

Ngày 26-8, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị với các bộ, ngành về giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài của Chính phủ 8 tháng năm 2020.

Theo Bộ Tài chính, đến hết tháng 8-2020, ước tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài đạt 21,64% dự toán, thấp hơn mức bình quân chung giải ngân vốn đầu tư phát triển năm 2020 của cả nước. 

Nguyên nhân tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư thấp là do tác động của dịch Covid-19; những vướng mắc về thủ tục điều chỉnh dự án; chậm giải phóng mặt bằng...

Để đẩy nhanh giải ngân vốn ODA và vốn vay nước ngoài trong năm 2020, Bộ Tài chính kiến nghị nhiều giải pháp, trong đó thủ trưởng đơn vị cần có cam kết tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nguồn ODA và vay ưu đãi nước ngoài ở mức độ 100% dự toán được giao, làm cơ sở để đánh giá hoàn thành nhiệm vụ.

Hương Thủy/HNMO