Giải quyết dứt điểm vướng mắc các dự án đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên, Bến Thành - Tham Lương

Thời báo ngày nay

UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa có ý kiến chỉ đạo về giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc của dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị (Metro) số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và số 2 (Bến Thành - Tham Lương)

Đối với tuyến metro số 1, UBND thành phố giao Ban Quản lý đường sắt đô thị phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước thành phố khẩn trương thực hiện các thủ tục pháp lý để thúc đẩy nhanh giải ngân kế hoạch đầu tư công như xác định giá trị vốn ODA cấp phát còn lại, ký kết hợp đồng cho vay lại của các hiệp định vay… Phối hợp với Sở Giao thông - Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý của dự án.

Đối với tuyến metro số 2, UBND thành phố giao UBND các quận: 1, 3, 10, 12, Tân Bình và Tân Phú, chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Ban Quản lý đường sắt đô thị hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý đường sắt đô thị thời gian sớm nhất.  

P.V