Hai nhóm khách hàng được giảm tiền điện, giá điện trong 7 tháng liên tiếp

Thời báo ngày nay

Theo Bộ Công Thương, thời gian hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện kéo dài 7 tháng kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6/2021 đến kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12/2021.

Ngày 3/6, Bộ Công Thương có văn bản số 3163 gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 55 về phương án hỗ trợ giảm giá điện, tiền điện đợt 3 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19.

Theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, sẽ giảm giá bán điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất quy định tại Quyết định số 648 ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Việc giảm tiền điện (giá trị trước thuế) sẽ thực hiện trực tiếp cho các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 không thu phí, mua điện từ Tổng công ty Điện lực, Công ty Điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị bán lẻ điện.

Việc giảm tiền điện (giá trị trước thuế) sẽ thực hiện trực tiếp cho các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 không thu phí, mua điện từ Tổng công ty Điện lực, Công ty Điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị bán lẻ điện.

Cụ thể, giảm 100% tiền điện cho các cơ sở đang thực hiện làm nơi cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19. Giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế đang được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm SARS CoV-2.

Bộ Công Thương cũng nêu rõ: Không thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện đối với các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 thu phí cách ly y tế tập trung theo chỉ đạo của Chính phủ.

Thời gian hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện kéo dài 7 tháng kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6/2021 đến kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12/2021.

Việc thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện đã góp phần phục hồi kinh tế và hỗ trợ trực tiếp cho các khách hàng sử dụng điện trên cả nước đặc biệt là các hộ thu nhập thấp, yếu thế trong xã hội, các cơ sở lưu trú du lịch, các doanh nghiệp hoạt động logistics.

Các đơn vị bán lẻ điện có trách nhiệm lập hồ sơ giảm giá điện, giảm tiện điện cho khách hàng sử dụng điện trên địa bản quản lý gửi các Tổng công ty Điện lực/Công ty Điện lực để làm căn cứ thực hiện hoàn trả tiền mua buôn điện.

Trong văn bản, Bộ Công Thương cũng yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố và EVN chỉ đạo, hướng dẫn chi tiết các đơn vị có liên quan thực hiện việc giảm giá điện, giảm tiền điện.

Trong năm 2020, để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân do tác động của dịch COVID-19, sau khi đề xuất và được Chính phủ chấp thuận, Bộ Công Thương đã hướng dẫn EVN và các đơn vị liên quan thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện trong 2 đợt, với tổng số tiền hỗ trợ khoảng gần 12.300 tỷ đồng.

Phạm Tuyên/TPO