Kiên Giang miễn, giảm tiền nước sinh hoạt cho người dân

Thời báo ngày nay

Để giảm bớt khó khăn trước ảnh hưởng của dịch COVID - 19, UBND tỉnh Kiên Giang vừa có quyết định miễn, giảm tiền nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn tỉnh là hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách...

Ngày 12/8, tin từ UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, ông Lâm Minh Thành - Phó chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định về việc “miễn, giảm giá nước sinh hoạt và thời gian thực hiện để hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh do Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang cung cấp”.

Kiên Giang miễn, giảm tiền nước sinh hoạt cho người dân vì COVID -19 - ảnh 1
Thời gian miễn, giảm sẽ thực hiện liên tục trong 3 tháng.

Theo đó, đối tượng áp dụng quyết định nêu trên của UBND tỉnh Kiên Giang là hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh do Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang cung cấp với tổng số khoảng 10.351 hộ.

Quyết định của UBND tỉnh Kiên Giang về định mức sử dụng nước được miễn, giảm tối đa là 16m3/hộ/tháng. Trường hợp khối lượng nước sử dụng từ 17m3/hộ/tháng trở lên, thì được miễn, giảm 16m3/hộ/tháng.

Tổng kinh phí miễn, giảm khoảng trên 1,35 tỉ đồng/tháng và thời gian miễn, giảm sẽ thực hiện liên tục trong 3 tháng, được áp dụng từ kỳ hóa đơn tháng 8, 9 và 10 năm 2020.

UBND tỉnh Kiên Giang giao Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang tổ chức thực hiện và hàng tháng báo cáo các sở Tài chính, Xây dựng tổng số hộ cũng như tổng mức sử dụng nước và kinh phí miễn, giảm chia theo địa bàn huyện, thành phố.

Nhật Huy/TPO