Ngành Công an cần tăng cường đổi mới cách thức làm công tác dân vận

Thời báo ngày nay

Chiều 7-7, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo trung ương tổng kết thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TƯ ngày 25-2-2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về việc ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị (Quyết định số 290) do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương để kiểm tra tổng kết công tác dân vận của hệ thống chính trị trong Công an nhân dân.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía Bộ Công an có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Báo cáo tóm tắt kết quả việc thực hiện Quyết định số 290 trong lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2010-2020 cho thấy, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, thủ trưởng công an các cấp luôn quan tâm giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vai trò, vị trí của nhân dân và công tác dân vận trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự; cụ thể hóa nội dung Quyết định số 290 trong công tác của lực lượng Công an nhân dân, từ đó đã góp phần tăng hiệu quả thực hiện các mặt công tác. Nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về công tác dân vận đã được nâng lên, từ đó thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia nhiều hơn, tự giác hơn trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quy chế công tác dân vận đối với lực lượng Công an nhân dân trong giai đoạn 2010-2020. Đồng thời đề nghị thời gian tới, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TƯ ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" và các văn bản có liên quan, lồng ghép với Quyết định số 290 để nâng cao hiệu quả công tác dân vận. Ngành Công an cần tăng cường đổi mới cách thức làm công tác dân vận sao cho gần dân, sát cơ sở, đặc biệt cần coi trọng công khai, minh bạch, đẩy mạnh cải cách hành chính để vận động nhân dân hiệu quả hơn.

Theo báo Hà Nội mới