Nhà phố ở Bình Thuận phải có 2 lối thoát nạn

TPO - Tỉnh Bình Thuận yêu cầu, nhà phải có 1 lối ra thoát nạn, cần bố trí thêm 1 lối ra thứ 2 qua ban công, lô gia, cửa sổ có mặt ngoài thông thoáng, lối lên mái nhà hoặc bằng thang sắt, ống tụt, thang dây ngoài nhà... để thoát nạn khi cần thiết.

Ngày 8/1, ông Lê Tuấn Phong,

TPHCM 'siết' quản lý nhà ở riêng lẻ biến thành chung cư mini
Bộ Xây dựng 'siết' nhà ở riêng lẻ chia nhỏ căn hộ, nâng tầng kiểu chung cư mini
Bộ Xây dựng 'siết' nhà ở riêng lẻ chia nhỏ căn hộ, nâng tầng kiểu chung cư mini
Quy định mới về cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ
Quy định mới về cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ