Những trường hợp được di chuyến từ TP.HCM đến các tỉnh, TP khác từ ngày 7/10

Thời báo ngày nay

Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa có văn bản hướng dẫn đăng ký hỗ trợ di chuyển trong trường hợp cấp thiết kể từ ngày 7/10.

Theo đó, các đối tượng đề nghị Sở Giao thông vận tải TP.HCM hỗ trợ di chuyển trong trường hợp cấp thiết là những người đi từ TP.HCM đến các tỉnh, TP khác trong một số trường hợp cấp thiết thuộc các trường hợp cụ thể: Đưa đón người bệnh hiếm nghèo; đưa đón con nhỏ (< 18 tuổi); đưa đón phụ nữ mang thai. Người tham gia phỏng vấn trước khi đi nước ngoài; tham gia thi tuyến do các cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý nhà nước tổ chức; thực hiện di chuyển theo yêu cầu của toà án hoặc cơ quan điều tra.

Đối với người dân TP.HCM từ các tỉnh, TP khác có nguyện vọng trở về TP thuộc trường hợp: Có hộ khẩu thường trú, giấy xác nhận tạm trú hoặc giấy xác nhận tạm vắng của địa phương có địa chỉ nơi đến là TP.HCM.

Người đã được sự chấp thuận bằng văn bản của UBND tỉnh, TP nơi đến cho phép đến và nơi đi cho phép đến TP.HCM không thuộc đối tượng cần Sở Giao thông vận tải TP.HCM xác nhận di chuyển.

Về phương thức đăng ký, người dân có nhu cầu hỗ trợ di chuyển thực hiện đơn đăng ký hỗ trợ di chuyển trong trường hợp cấp thiết trên cổng thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải tại địa chỉ https://thongtin-sgtvt.tphcm.gov.vn/dich-vu-cong/dang-ky-di-chuyen. Đơn đăng ký di chuyển phải được nộp trước thời gian dự kiến di chuyển ít nhất 48 giờ.

Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm người dân nhận được thông tin đãng ký thành công của Sở Giao thông vận tải Thành phố, Sở sẽ phản hồi kết quả giải quyết thông qua địa chỉ mail của người gửi đơnTrong vòng 48 giờ kể từ thời điểm người dân nhận được thông tin đãng ký thành công của Sở Giao thông vận tải Thành phố, Sở sẽ phản hồi kết quả giải quyết thông qua địa chỉ mail của người gửi đơn

Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm người dân nhận được thông tin đãng ký thành công của Sở Giao thông vận tải Thành phố, Sở sẽ phản hồi kết quả giải quyết thông qua địa chỉ mail của người gửi đơn.

Trường hợp đơn được chấp thuận, người làm đơn sẽ nhận được file PDF của giấy đề nghị hỗ trợ di chuyển trong trường hợp cấp thiết có mã QR code. Mã QR code này nhằm phục vụ các cơ quan kiểm tra, giám sát trong quá trình di chuyển. Trong trường hợp cần thiết truy xuất dữ liệu, nhân viên kiểm tra, giám sát quét mã QR code sẽ nhận được các thông tin chi tiết của người di chuyển.

Người làm đơn hoặc người cùng đi trên phương tiện sẽ tự in giấy đề nghị hỗ trợ di chuyển trong trường hợp cấp thiết hoặc mang theo bản điện tử trên thiết bị di động để sử dụng khi lưu thông trên đường.

Trường hợp đơn không được chấp thuận sẽ nhận được phản hồi nguyên nhân không được chấp thuận đơn.

Nguồn báo Dân sinh