Tạm đình chỉ công tác Hiệu trưởng Đại học Tôn Đức Thắng liên quan đến nhiều sai phạm

Thời báo ngày nay

Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Vinh Danh - Hiệu trưởng Đại học Tôn Đức Thắng do liên quan đến nhiều sai phạm.

Theo đó, việc tạm đình chỉ này là để kiểm điểm, xem xét xử lý trách nhiệm do ông Danh có các khuyết điểm, vi phạm theo Thông báo số 788 ngày 22-7 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM.

Thời hạn đình chỉ công tác đối với ông Lê Vinh Danh là 90 ngày, kể từ ngày 21-8.

Tạm đình chỉ công tác Hiệu trưởng Đại học Tôn Đức Thắng liên quan đến nhiều sai phạm - Ảnh 1.

Ông Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng Đại học Tôn Đức Thắng. Ảnh: TDTU.

Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao Động Việt Nam đồng thời phân công ông Trần Trọng Đạo, Phó hiệu trưởng, quản lý, điều hành hoạt động của Đại học Tôn Đức Thắng trong thời gian ông Danh bị đình chỉ công tác.

Trong thời gian này, ông Trần Trọng Đạo là người đại diện theo pháp luật và là chủ tài khoản của Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Ông Đạo được thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng theo quy chế tổ chức hoạt động của trường và quy định của pháp luật.

Đầu tháng 8, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã công bố quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đối với ông Lê Vinh Danh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Đại học Tôn Đức Thắng, do một số sai phạm trong công việc.

Theo Báo Dân Sinh

Nguồn