Tin tốt lành 19/5: Việt Nam 'phủ sóng' truyền thông quốc tế

Thời báo ngày nay

Sau những thành công từ nỗ lực phòng chống dịch, truyền thông quốc tế bắt đầu 'mổ xẻ' bài học của Việt Nam và dự đoán về tương lai tương sáng tái mở cửa nền kinh tế.

Tin tốt lành 19/5: Việt Nam 'phủ sóng' truyền thông quốc tế - 1

Tin tốt lành 19/5: Việt Nam 'phủ sóng' truyền thông quốc tế - 2

Tin tốt lành 19/5: Việt Nam 'phủ sóng' truyền thông quốc tế - 3

Tin tốt lành 19/5: Việt Nam 'phủ sóng' truyền thông quốc tế - 4

Tin tốt lành 19/5: Việt Nam 'phủ sóng' truyền thông quốc tế - 6

Tin tốt lành 19/5: Việt Nam 'phủ sóng' truyền thông quốc tế - 7

Tin tốt lành 19/5: Việt Nam 'phủ sóng' truyền thông quốc tế - 8

Tin tốt lành 19/5: Việt Nam 'phủ sóng' truyền thông quốc tế - 9

Tin tốt lành 19/5: Việt Nam 'phủ sóng' truyền thông quốc tế - 10