Mất cân bằng giới tính nghiêm trọng vào năm 2030
 • Ảnh minh họa: Vietnam+

  Ảnh minh họa: Vietnam+

  Nhóm nghiên cứu quốc tế đã phân tích dữ liệu hơn 3 triệu ca sinh nở trong 50 năm qua. Các tác giả tập trung vào 12 nước có tỷ lệ nam giới so với nữ giới gia tăng kể từ năm 1970 và 17 nước khác có tỷ lệ này có thể gia tăng do các xu hướng văn hóa hoặc xã hội. 

  Nghiên cứu cho thấy, số bé gái được sinh ra giảm sẽ dẫn tới tình trạng thừa nam giới khoảng 30% dân số toàn cầu vào năm 2030. 

  Các tác giả nghiên cứu cảnh báo tình trạng mất cân bằng giới có nguy cơ dẫn đến gia tăng hành vi bạo lực và chống đối xã hội, sau cùng ảnh hưởng đến sự ổn định lâu dài và sự phát triển xã hội bền vững.

  Nguồn

  • Tags: