VĂN HÓA

Phát triển công nghiệp văn hóa: Khơi nguồn cho những dòng chảy

LTS: Văn hóa là dòng chảy bất tận của Thăng Long - Hà Nội và công nghiệp văn hóa là một thực thể trong dòng chảy ấy. Việc Thành ủy Hà Nội lựa chọn xây dựng Nghị quyết chuyên đề về "Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"...

TPHCM không tổ chức thi vào lớp 10

Theo quyết định của UBND TPHCM, năm học 2021-2022, việc tuyển sinh lớp 10 đối với hệ thường và hệ chuyên sẽ thực hiện theo hình thức xét tuyển.