Tốc độ truy nhập internet tại Việt Nam đã được cải thiện

Thời báo ngày nay

Tại cuộc họp giao ban quản lý nhà nước tháng 7 diễn ra ngày 5-8, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, tốc độ truy nhập internet tại Việt Nam đã có chuyển biến đáng kể. Thông tin này được tham khảo từ tổ chức Ooklas - công ty cung cấp công cụ đo tốc độ kết nối internet với ứng dụng Speedtest.

Cụ thể, kể từ đầu tháng 6-2019, các doanh nghiệp viễn thông chủ đạo như Viettel, VNPT đã nâng cấp tăng gấp hai lần băng thông - giá cước giữ nguyên cho dịch vụ truy nhập internet băng rộng cố định (FTTH).

Sau khi nâng cấp, thống kê của Speedtest cho thấy, tốc độ tải xuống/tải lên băng rộng cố định trung bình tăng từ 27,63 Mbit/s lên 37,64 Mbit/s; thứ hạng của Việt Nam được cải thiện rõ rệt, từ vị trí thứ 72 (tháng 4-2019) lên vị trí 61 (tháng 6-2019) trong thang xếp hạng tốc độ internet cố định toàn thế giới của Speedtest.

Đồng thời, tốc độ tải xuống băng rộng di động cũng có cải thiện, từ 23,44 Mbit/s (tháng 4-2019) lên 25,78 Mbit/s, thứ hạng tăng từ 68 lên 63 trong thang xếp hạng tốc độ internet di động toàn thế giới của Speedtest.

Theo kế hoạch, thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ đi kiểm tra, đánh giá thực tế nhằm bảo đảm các doanh nghiệp viễn thông thực hiện đúng cam kết về tốc độ, chất lượng dịch vụ đã công bố, cam kết với người dùng.

Châu Anh/ HNMO