Tổng sản lượng thủy sản 6 tháng đầu năm ước đạt 3,86 triệu tấn

Thời báo ngày nay

Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT), ngày 14-7 đã sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Mặc dù dịch Covid-19 đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất, chế biến và xuất khẩu, tuy nhiên, tổng sản lượng thủy sản 6 tháng đầu năm 2020 cả nước ước đạt 3,86 triệu tấn (tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2019). Trong đó sản lượng khai thác đạt 1,88 triệu tấn (tăng 1,4%), sản lượng nuôi trồng đạt 1,97 triệu tấn (tăng 1,8%). Tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 3,56 tỷ USD, bằng 91,4% cùng kỳ và đạt 35,6% kế hoạch.

Để đạt mục tiêu tổng sản lượng thủy sản năm 2020 đạt 8,56 triệu tấn (trong đó, sản lượng khai thác là 3,9 triệu tấn, sản lượng nuôi trồng là 4,66 triệu tấn), Tổng cục Thủy sản sẽ phối hợp với các địa phương thúc đẩy sản xuất nuôi trồng thủy sản để hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2020, trong đó tập trung các sản phẩm chủ lực như tôm nước lợ, cá tra... Đồng thời, theo dõi, nắm chắc về tình hình, diễn biến thời tiết và thông tin về nguồn lợi thủy sản... để khai thác có hiệu quả.

Ngọc Quỳnh/ HNMO