TP.HCM: Sở-ngành, quận-huyện hết thời đùn đẩy, tham mưu chậm

Thời báo ngày nay

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa có chỉ đạo nếu quá thời hạn lấy ý kiến mà cơ quan, đơn vị phối hợp không trả lời thì xem như đồng ý với ý kiến của cơ quan chủ trì và phải chịu trách nhiệm về các nội dung có liên quan.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa ký văn bản khẩn gửi thủ trưởng các sở-ban-ngành; chủ tịch UBND quận-huyện về chủ động giải quyết các nhiệm vụ được phân công.

Cụ thể, đối với cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì, UBND TP chỉ đạo phải chủ động lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan, đảm bảo hồ sơ trình UBND TP phải có chính kiến của cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì và ý kiến của các cơ quan, đơn vị phối hợp; báo cáo việc tiếp thu hoặc giải trình lý do không tiếp thu trong nội dung trình UBND TP.

Còn đối với các cơ quan, đơn vị phối hợp phải chủ động nghiên cứu, có ý kiến gửi cơ quan chủ trì; đảm bảo thời hạn trả lời được nêu trong văn bản đề nghị. Nếu văn bản đề nghị không quy định thời hạn thì thực hiện trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ có liên quan; chấm dứt tình trạng chờ văn bản chỉ đạo của UBND TP, phiếu chuyển của Văn phòng UBND TP mới thực hiện.

Nếu quá thời hạn lấy ý kiến mà cơ quan, đơn vị phối hợp không trả lời thì xem như đồng ý với ý kiến của cơ quan chủ trì nêu tại văn bản đề nghị và phải chịu trách nhiệm về các nội dung có liên quan thuộc phạm vi chức năng tham mưu quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị mình.

Trường hợp hồ sơ phức tạp, cần nhiều thời gian hơn hạn định để nghiên cứu góp ý thì cơ quan, đơn vị phối hợp cần kịp thời trao đổi, thống nhất với cơ quan chủ trì về thời gian gửi góp ý văn bản.

Bên cạnh đó, UBND TP yêu cầu thủ trưởng các sở - ban- ngành, chủ tịch UBND quận - huyện nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động của người đứng đầu trong việc tự quyết định các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cơ quan, cá nhân và các nội dung đã được ủy quyền; chủ động trình UBND TP hoặc Chủ tịch UBND TP những vấn đề được giao; báo cáo, đề xuất những vấn đề vượt thẩm quyền hoặc những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Theo UBND TP, việc này nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tránh tình trạng hồ sơ tham mưu chậm, sai sót về hình thức và nội dung; đồng thời tiết kiệm thời gian, chi phí trong quá trình giải quyết hồ sơ. Bởi hiện nay, khối lượng công việc của TP ngày càng lớn, tính chất phức tạp của hồ sơ ngày càng tăng.

Trước đó, Sở Nội vụ TP đã đề xuất "15 ngày không trả lời coi như đồng ý" nhằm giải quyết "nỗi khổ khó nói" của quận - huyện, sở - ngành là hỏi mà không được trả lời hoặc chậm trả lời.

Theo Phan Anh- Người lao động