Vietsovpetro khai thác hơn 3,4 triệu tấn dầu, tiết kiệm 105 triệu USD.

Thời báo ngày nay

Chiều 28-12, ông Nguyễn Quỳnh Lâm, tổng giám đốc Liên doanh dầu khí Việt - Nga Vietsovpetro, cho biết năm 2020, doanh nghiệp khai thác được 3,42 triệu tấn dầu thô và tiết kiệm được 105 triệu USD nhờ nỗ lực “nội địa hóa”.

Theo đó, năm 2020, Vietsovpetro đã hoàn thành chỉ tiêu khai thác sớm trước 1 tháng và đến hết năm, doanh nghiệp này khai thác được 3,42 triệu tấn dầu thô, vượt chỉ tiêu gần 300.000 tấn. Trong năm nay, liên doanh này cũng đã cung cấp về bờ 1,2 tỉ mét khối khí, qua đó, doanh thu bán dầu đạt 1,11 tỉ USD, doanh thu từ khí đạt gần 16,5 triệu USD. 

Vietsovpetro khai thác hơn 3,4 triệu tấn dầu, tiết kiệm 105 triệu USD. - Ảnh 3.

Giàn khai thác dầu khí của Vietsovpetro ngoài khơi Vũng Tàu - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Dự kiến năm 2021, Vietsovpetro sẽ khai thác gần 3 triệu tấn dầu thô và với dự toán 45 USD/thùng, năm 2021, sẽ nộp ngân sách nhà nước hơn 519 triệu USD, lợi nhuận của liên doanh đạt gần 157 triệu USD.

Đông Hà/TTO